Locatie
Voorhout
Opgeleverd
2010
Opdrachtgever
Timpaan, STEK Wonen, ActiVite, Gemeente Teylingen
Programma
126 woningen, 2600m2 zorgfuncties, een medisch centrum, supermarkt en parkeergarage

Herenstaete

Op het terrein van het voormalige verzorgingshuis Agnes aan de Herenstraat in Voorhout is het project HerenStaete gerealiseerd. HerenStaete is een multifunctioneel woonzorgcentrum, met zelfstandig wonen, medische zorg en dienstverlening onder één dak.

Fotografie: Cees Spaans

Het plan bestraat uit 4 gebouwen op een ondergrondse parkeergarage. Het hoofdgebouw met daarin het woon-zorgcomplex is gelegen aan de Herenstraat; een tweede gebouw met huurappartementen is gesitueerd tegen de achtertuinen van de woningen aan de Boerhavestraat. Deze twee gebouwen laten een open ruimte die aansluit op de groene, open ruimte van de begraafplaats en de tuin van het Boerhavehuis. In deze ruimte zijn 2 urban villa’s geplaatst.

Belangrijk uitgangspunt in het stedenbouwkundig ontwerp is het handhaven en versterken van de zichtlijn naar het Boerhaavehuis*. Deze zichtlijn is vanaf de Herenstraat over het plein voor de Sint-Bartholomeuskerk en langs de begraafplaats naar het achter op de locatie gelegen Boerhaavehuis.

Er zijn totaal 126 levensloopbestendige huur- en koopwoningen in diverse categorieën, 22 verzorgingsplaatsen en 3 tijdelijke opvangplaatsen. Om deze woningen en de bewoners van Voorhout te kunnen bedienen heeft het hoofdcomplex een dienstencentrum van ca. 2600 m² met zorg- en welzijnsfuncties, een ontmoetingspunt, een supermarkt, een medisch centrum, een ondergrondse parkeergarage voor de supermarkt en een stallinggarage ten behoeve van de bewoners.

Inpassing in de omgeving en aansluiting bij de bestaande bebouwing waren een belangrijke ontwerpopgave. De gevels aan de Herenstraat en het kerkplein zijn zo ontworpen dat de massaliteit van het complex verdwijnt en het geheel zich op een moderne manier schikt in de omgeving.

In de gevels is gezocht naar eenvoud. Door de buitenruimtes en galerijen achter de gevels te plaatsten wordt verrommeling van het gevelbeeld voorkomen. Bij de materialisatie van de blokken is aansluiting gezocht bij de bestaande, dorpse bebouwing. De blokken hebben in verschillende kleuren gemetselde gevels, accenten in beton, zinken daken en houten gevelbetimmeringen. De materialisatie geven samen met het kleurgebruik en de metselwerk details het complex een rijke uitstraling.

 

*Herman(us) Boerhaave (Voorhout, 31 december 1668 – Leiden, 23 september 1738) was een Nederlands arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was een hoogleraar die een tijdlang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit bekleedde, rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus botanicus Leiden. Boerhaaves motto was Simplex sigillum veri - Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Eenvoud is de kenmerk van het ware

Hermanus Boerhaave (1668-1738)

Projectdetails

Projecttitel
Herenstaete
plaats
Voorhout
oplevering
2010
opdrachtgever
Timpaan, STEK Wonen, ActiVite, Gemeente Teylingen
programma
126 woningen, 2600m2 zorgfuncties, een medisch centrum, supermarkt en parkeergarage
team
Leen den Dulk, Buis Barnhoorn, Eric Verkade, Hein van der Waals
fotografie
Cees Spaans
aannemer
Thunnissen Bouw BV