Locatie
Zoeterwoude Rijndijk
Opgeleverd
2021
Opdrachtgever
Ontwikkelingscombinatie Van Rhijn & BPD
Programma
56 woningen

Verde Vista Santhorst

Santhorst maakt onderdeel uit van het project Verde Vista Meerburg in de Meerburgerpolder bij Zoeterwoude-Rijndijk. De ontwikkelingscombinatie Van Rhijn & BPD heeft van Manen gevraagd een ontwerp te maken voor de woningen.

Het gebied is opgedeeld in twee eilanden met in totaal 56 woningen. Een dorpse schaal en uitstraling passend bij Zoeterwoude-Rijndijk. Elk eiland heeft een eigen en unieke uitstraling met authentieke detaillering. Hierbij is de lokale architectuur een inspiratiebron geweest voor de nieuwe woningen. Op deze manier wordt er samenhang met de bebouwing in de omgeving gecreëerd.

Stedebouwkundig zijn de eilanden zodanig opgebouwd dat de woningen zoveel mogelijk aan het water liggen. Het parkeren van de auto’s gebeurd in de woonstraat. Door de voortuinen aan de straatzijde en de achtertuinen aan het water wordt op stedebouwkundig niveau aangesloten op de gemoedelijke dorpse sfeer. Een extra aandeel hierin zijn de doorlopende vlonders in de achtertuinen.  De optie van een kleinschalig boothuis in de achtertuin van de woningen aan de Meerburgerwatering draagt ook bij aan dit karakter. De entree van de eilanden wordt volledig door groen begeleid en ingekaderd door de mee ontworpen tuinmuren. Elke overgang tussen openbare ruimte en woningpercelen op de eilanden is verzorgt door middel van tuinmuren of hagen. Hiermee is de ruimtelijke kwaliteit/uitstraling gewaarborgd voor in de toekomst.

Er zijn per eiland veel verschillende woningtypes. Om tot een eenduidig beeld te komen zijn er een aantal expliciete keuzes gemaakt. Allereerst is er gekozen voor duidelijk onderscheid in hoofdvolumes tussen de eilanden. Eiland 1 bestaat uit woningen met schilddaken, terwijl eiland 2 bestaat uit woningen met zadeldaken. Ten tweede zijn er specifiek per eiland elementen vormgegeven die dienen als herkenbare stedebouwkundige accenten. Bij eiland 2 zijn de schoorstenen een kenmerkend accent welke nauwkeurig zijn gepositioneerd bij de entree van het eiland. Bij eiland 1 zijn de glas-in-lood ‘torentjes’ ontworpen die de entree begeleiden en op duidelijke zichtassen zijn georiënteerd. Er is variatie in de accenten, maar deze zijn wel duidelijk familie van elkaar. Ten derde is er gekozen voor eenheid in materiaalkeuze. Alle woningtypes per eiland hebben dezelfde materialisering.

Twee eilanden met een sterke verbinding richting water en groen, waarbij de bebouwing als prettige invulling dient met hoogwaardige materialen en fijne kleurstellingen. Eigentijdse architectuur welke past binnen de dorpse uitstraling zonder puur historiserend te zijn. Resulterend in een ingetogen pareltje voor het dorp.

Projectdetails

Projecttitel
Verde Vista Santhorst
plaats
Zoeterwoude Rijndijk
oplevering
2021
opdrachtgever
Ontwikkelingscombinatie Van Rhijn & BPD
programma
56 woningen
team
Oscar de Blanken, Eric Verkade, Joep Ligtvoet
ontwikkelaar
Ontwikkelingscombinatie Van Rhijn & BPD
aannemer
Van Rhijn Bouw
adviseur constructie
Bogaards constructiebureau