Locatie
Aalsmeer
Opgeleverd
2019
Opdrachtgever
Timpaan
Programma
appartementen, eengezinswoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen

Dorpshaven

Tegenover Studio's Aalsmeer ligt het plangebied van Dorpshaven aan de noordkant van Aalsmeer. Voor het stedenbouwkundig plan is het oorspronkelijke slagenlandschap met de kenmerkende lintbebouwing het Ā uitgangspunt geweest. Door het merendeel van de bestaande watergangen te handhaven blijft het waterrijke karakter van het gebied gehandhaafd. Daarnaast is ook het structurele groen en de bestaande waardevolle cultuur-historisch structuur van de Dorpstaat -Lijnbaan gehandhaafd. Dit heeft geresulteerd in een groene en waterrijke wijk met eilanden, met per eiland een beperkt aantal woningen.

De appartementengebouwen zijn aan de randen van het plangebied gesitueerd: aan de drukke Burgermeester Kasteleinweg en aan de Oosteinderwe: zij ommuren zo de wijk. De grondgebonden woningen liggen, in de luwte van de appartementengebouwen, in het middengebied en aan de Lijnbaan.

De architectuur van de woningen en appartementengebouwen grijpt terug op traditionele architectuur uit het begin van de twintigste eeuw. De architectuur is een moderne, meer abstracte, variant van deze eenvoudige, traditionele architectuur. Er is eenheid in verschijningsvorm enerzijds en variatie in kleur en materiaalgebruik anderzijds. De traditionele kapvormen, vaak met overstek, zijn met pannen of riet gedekt. De gevels zijn in baksteen met prefabbeton accenten. De appartementengebouwen vormen in architectuur, kleur- en materiaalgebruik een eenheid. Bij de grondgebondenwoningen wordt juist de individualiteit benadrukt. Dit wordt bereikt door de mix van verschillende woningtypen en door verschillen in kleur- en materiaalgebruik.

Projectdetails

Projecttitel
Dorpshaven
plaats
Aalsmeer
oplevering
2019
opdrachtgever
Timpaan
programma
appartementen, eengezinswoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen
team
Leen den Dulk, Walter Zeinstra, Buis Barnhoorn, Marcel de Groot
ontwikkelaar
Timpaan