Locatie
Aalsmeer
Opgeleverd
2023
Opdrachtgever
Thunnissen
Programma
49 grondgebonden woningen

Tuinen van Hornmeer

Een nieuw klimaatadaptief ensemble aan de Meervalstraat in Aalsmeer

De Tuinen van Hornmeer is een groene, duurzame en waterrijke woonwijk aan de Meervalstraat in Aalsmeer. Het totale plan omvat 80 woningen, waarvan 37 vrije sector woningen in een gebalanceerde mix van o.a. verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s. Ook komen er sociale koopwoningen voor starters en levensloopbestendige appartementen. Van Manen is verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen. Studio Pallesh voor het appartementengebouw.

Karakteristiek aan het ensemble is de kleinschaligheid, intimiteit, contact met het landschap en de bijzondere zichtassen die het perspectief van de polderassen benadrukken. Er is er veel aandacht geweest aan de klimaatadaptiviteit. Veel groen en water is geïntegreerd in de vorm van o.a. wadi’s, groene daken en erfafscheidingen en onverharde oppervlakten. In de gevels is bovendien voldoende ruimte voor biodiversiteit met nestkasten, groene inpassingen voor dierlijke schuilplaatsen en groene hagen. 

In Hornmeer staat een veelvoud aan waardevolle bomen; de esdoorns, platanen, iepen en essen zijn beeldbepalend voor de uitstraling. Er worden zoveel mogelijk bestaande bomen behouden en daarnaast voegen we veel nieuwe bomen toe aan de woonwijk, zodat de woonomgeving buitengewoon groen blijft en zijn naam eer aan doet. In de eerste fases van de verkaveling is er bewust rekening gehouden met de bestaande bomen. Door het groene karakter, de vele bomen, de wandelpaden en de speelvoorzieningen is dit een belangrijk uitloopgebied voor de aangrenzende woonbuurten.

De appartementen aan de kop zullen als baken en als herkenningspunt van het ensemble dienen. Als tegenhanger van de appartementen wordt het plangebied op de zuidwestelijke hoek geaccentueerd door vierlaagse woningen met zadeldaken. Dankzij de prominente stedenbouwkundige situering wordt deze kopgevel gesierd met een accent in de vorm van een ‘torentje’ in combinatie met gevelbeplanting strekkend over 3 (!) lagen. De verandawoningen, gesitueerd aan de parkrand, zijn met hun front gericht naar het park. Rekening houdend met de bestaande bomen zijn de posities van de veranda’s bepaald. De lichte kleur gevelsteen en het gebruik van houten elementen geven de woningen een warme, frisse uitstraling. Centraal in het plangebied liggen twee vrijstaande woningen. Met dezelfde detaillering ontworpen, maar door andere kleuren metselwerk anders reagerend op de context. Eén ‘special’ maakt verbinding met het appartemetengebouw en is hierdoor uitgevoerd met een roodkleurige steen. De andere ‘special’ gaat de verbinding aan met de andere grondgebonden woningen en heeft dezelfde lichtkleurige steen. Bij beide ‘specials’ is het metselwerk gecombineerd met hout om ook hierin de architectonische eenheid door te voeren.

De architectonische eenheid wordt gekenmerkt door zorgvuldig materiaalgebruik, horizontale gevelbanden, verschillende soorten metselverbanden en subtiele kleurnuances. Voldoende variatie, maar toch bescheidenheid en verscheidenheid. Verdiepingshoge gevelopeningen zorgen voor een optimale connectie met de omringende groene omgeving. Daarnaast worden er natuurlijke en tactiele materialen toegepast zoals hout, metselwerk en beton. Door het terughoudende en zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen pallet -hout, keramische dakpannen en baksteen- hebben de woningen een warme, frisse uitstraling. Het subtiele verschil in de voegkleur van het opgaande metselwerk en de plint draagt bij aan de gelaagdheid van het blok. De kenmerkende horizontale gevelbanden, die zorgen voor een verbijzondering in de gevel, bestaan uit een staand metselwerkverband. De verdieping wordt met thermisch verduurzaamd houten gevelbekleding afgewerkt. Het dak wordt afgesloten door keramische dakpannen. Al met al is de materialisering geselecteerd op de hoge mate van duurzaamheid en er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.

Projectdetails

Projecttitel
Tuinen van Hornmeer
adres
Meervalstraat
plaats
Aalsmeer
oplevering
2023
opdrachtgever
Thunnissen
programma
49 grondgebonden woningen
team
Oscar de Blanken, Leen den Dulk, Sophie Luyckx
ontwikkelaar
TN Ontwikkeling
aannemer
Thunnissen
tuin ontwerp
Buro Regen & Water
adviseur installaties
Nieman
adviseur constructie
Berkhout Tros
adviseur duurzaamheid
Nieman
Externe partijen
B+B