Locatie
Leiden
Opgeleverd
2025
Opdrachtgever
Citystone Group
Programma
Gemixt

Het Nieuwe Pesthuiscomplex

Het Pesthuis is - gezien zijn functie - altijd geïsoleerd van de binnenstad van Leiden. Ondanks, dat dit gebouw nooit de functie van pesthuis echt gehad heeft, heeft het altijd ‘ongewenste’ functies voor de stad gehad: een hospitaal, kazerne, gesticht en gevangenis. Pas in de 20e eeuw is het gebouw in gebruik genomen als publiek cultureel gebouw: eerst als legermuseum, later in combinatie met Naturalis. Rondom het Pesthuis heeft zich sinds eind 20e eeuw het grootste biotechnologische bedrijvencluster van Nederland gevormd, met onderwijsfuncties, commerciele bedrijven en publieke, culturele functies. De ambitie van de gemeente Leiden is om dit gebied verder te ontwikkelen conform het Masterplan van 2009. Het Pesthuis is hiermee een stukje historisch Leiden in een high-tech context. Het kan de schakel en de brug zijn tussen oud en nieuw, en tussen wonen en werken in Leiden.

Het Pesthuiscomplex wordt nieuw leven in geblazen door een duurzame herbestemming met een functiemix die het complex toegankelijk maakt voor iedereen. De identiteit leunt sterk op de historie, maar is nu ook omringd door de krachtige bedrijvigheid van het Science Park, de drukte van het LUMC en het net heropende Naturalis. Het zal zich van ‘geisoleerd’ naar ‘geintegeerd’ ontwikkelen. Door de positie aan de rand van het Bio Science Park kan het een ijkpunt van het gebied worden, dat zich ontwikkelt tot een een economisch powerhouse voor Leiden als tweede hart van de stad. De historie aan de ene, de toekomst aan de andere kant van het spoor. Het Pesthuis slaat hier een brug tussen, als historisch fragment te midden van de grootstedelijke ontwikkelingen van zijn omgeving. Het is een schakel tussen binnenstad en Bio Science Park. In het programma is gekozen voor een sterke mix van verschillende onderdelen. Dagprogramma is met avond- en nachtprogramma gemengd om 24- uurs activiteit op het terrein te waarborgen: een sterke stadsbrede trekker in de vorm van de foodhal wordt geflankeerd door de levendige Co-working ruimtes. Het hotel met shortstay en het hostel zorgen voor een verblijfsfunctie in het gebied en leven ‘na vijven’. Deze mix is ook een garantie, dat er geen sterke afhankelijkheid zal zijn van een enkele grote gebruiker, maar toekomstige schommelingen in het succes van de exploitatie opgevangen kunnen worden door een veelheid aan functies, huurders en gebruikers - een duurzame herbestemming.

Projectdetails

Projecttitel
Het Nieuwe Pesthuiscomplex
adres
Pesthuislaan 1-7
plaats
Leiden
oplevering
2025
opdrachtgever
Citystone Group
programma
Gemixt
team
Van Manen & krft
ontwikkelaar
Citystone Group