Verkoop Tuinen van Hornmeer

vrijdag 18 november 2022

De verkoop van de Tuinen van Hornmeer is gestart. Een groene, duurzame en waterrijke woonwijk aan de Meervalstraat in Aalsmeer. Het totale plan omvat 80 woningen, waarvan 37 vrije sector woningen in een gebalanceerde mix van o.a. verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s. Ook komen er sociale koopwoningen voor starters en levensloopbestendige appartementen.

Karakteristiek aan het ensemble is de kleinschaligheid, intimiteit, contact met het landschap en de bijzondere zichtlijnen die het perspectief van de polderassen benadrukken. Er is veel aandacht besteed aan de klimaatadaptiviteit. Veel groen en water is geïntegreerd in de vorm van o.a. wadi’s, groene daken en erfafscheidingen en onverharde oppervlakten. In de eerste fases van de verkaveling is bewust rekening gehouden met de bestaande bomen, waarvan er slechts een aantal gekapt hoeven te worden. In de gevels is bovendien voldoende ruimte voor biodiversiteit met nestkasten, groene inpassingen voor dierlijke schuilplaatsen en groene hagen. Bij de meest prominente kopgevel van het plan is zelfs in een 3-laagse (!) gevelbeplanting voorzien.

De architectonische eenheid wordt gekenmerkt door zorgvuldig materiaalgebruik, horizontale gevelbanden, verschillende soorten metselverbanden en subtiele kleurnuances. Voldoende variatie, maar toch bescheidenheid en verscheidenheid. Door het terughoudende en zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen pallet -hout, keramische dakpannen en baksteen- hebben de woningen een warme, frisse uitstraling. Al met al is de materialisering geselecteerd op de hoge mate van duurzaamheid en er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.

Meer informatie over de verkoop is te vinden op 'De Tuinen van Hornmeer'

Ontwikkelaar: TN Ontwikkeling
Architect woningen: Van Manen
Architect appartementen: Studio Pallesh
Landschapsarchitect: B+B
Aannemer: Thunnissen
Constructeur: Berkhout Tros
Bouwregelgeving & energieconcept: Nieman
Waterhuishouding: Buro Regen & Water