't Suikerwerk wint tender!

donderdag 28 mei 2020

Ons plan 't Suikerwerk dat we samen met TBI-onderneming ERA Contour voor een nieuwe bouwkavel in Bergen op Zoom hebben gemaakt, overtuigde de gemeente het meest.

De bijzonderheid van dit kavel ligt in haar industriele karakter. De plek kent een zowel zoet als rijk gistend verleden waarin suiker, melasse en alcohol werd geproduceerd. De monumentale schoorsteen 'De Spiritus' getuigt hier nog altijd van. Wij hebben hierop ingespeeld door zowel tegenover deze schoorsteen voor de eengezinswoningen als op de kop van het kavel voor de appartementen ontwerpen te maken die refereren aan dit industriele verleden. Bij de appartementen houden we een hoek vrij zodat een bestaande volwassen boom kan worden gehandhaafd. 

Aan de zijde van de Oude Vissershaven vinden we met meer romantische kadepanden aansluiting bij een ander verleden: die van voormalige getijdenhaven waar de weervisserij en zoutwinning een plek had. De rijksmonumentale getijdenmolen aan de overzijde herinnert hier nog aan. De architectuur aan dit deel de Oude Visserhaven sluit daarmee aan de plannen die verderop aan dezelfde kade worden gebouwd: De Soete Veste en het Oostkwartier.  

De autovrije zijde aan de Wittoucksingel (genoemd naar een van de suikerbaronnen) komt door latere ontwikkelingen in de luwte van het plangebied te liggen. Hier hebben we negen levensloopbestendige hofjeswoningen getekend.

Tenslotte verbindt het het binnengebied 'De Suikerbuik' alle plandelen met een collectieve groene ruimte die - op basis van een gelaagd ontwerp van Marlies van Diest - samen met de toekomstige bewoners gaat worden ingevuld. In dit ontwerp worden de mogelijkheden voor ontmoeten, spel, waterberging, ecologie en de beleving van de archeologie van deze plek op een intelligente manier verweven.   

Landschapsontwerp: Marlies van Diest
Impressies: Erik Stuit