Samen circulair bouwen

donderdag 24 mei 2018

Om toekomstige generaties in dezelfde behoeftes te kunnen voorzien, is een duurzame samenleving nodig. De bouwsector speelt hierin een belangrijke rol. Tegelijk kunnen we nog veel winst behalen in duurzaam bouwen. Bouwwerken werden altijd gerealiseerd met gedolven grondstoffen die onuitputtelijk leken. Wereldwijd wordt het steeds duidelijker dat grondstoffen aan het uitputten zijn. Om de grondstoffen (en daarmee producten) vaker dan één keer te gebruiken, is een gesloten kringloop nodig. Hierin vormt circulair bouwen een belangrijke schakel.


Circulair bouwen 

De wereld kan zodanig ontworpen worden dat alles herbruikbaar is. In circulaire architectuur betekent dat bouwproducten niet langer een levenscyclus hebben met een begin en einde, maar juist een gesloten kringloop waarbij ingezet wordt op gebruik in plaats van verbruik. Van Manen wil actief een bijdrage leveren om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Samen met onze opdrachtgevers dragen we zo bij aan een duurzame samenleving.

Van Manen gelooft dat ieder mens wordt gevormd door de omgeving waarin hij of zij woont, werkt en leeft. Uw leefomgeving kleurt uw leven en verankert herinneringen. Wij ontwerpen gebouwen met gezonde materialen voor mensen, waarin het uitgangspunt is dat u zich vooral thuis en comfortabel voelt. In onze visie is duurzaam ontwerpen geen wens, maar een vanzelfsprekendheid. Zonder concessies te doen aan comfort en esthetiek. Circulaire architectuur moet dezelfde vanzelfsprekendheid krijgen. Circulaire architectuur met hart en verstand.

Onze ontwerpen zijn altijd het resultaat van een gezamenlijk proces. Een inspirerende opdrachtgever  is onmisbaar in de transitie van een lineair naar circulair bouwen. Stelt u zich voor dat we hier gezamenlijk aan kunnen meebouwen – hier en nu. Samen circulair bouwen.

 

Manifest circulaire architectuur Met de onderschrijving van het manifest van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ‘Wij gaan circulair’, onderlijnen wij de urgentie van de circulaire economie. Een aantal punten uit het manifest zijn passend binnen onze ontwerpvisie.

Een circulair businessmodel als startpunt voor circulaire architectuur. Denk niet alleen aan de eerste gebruiker van een gebouw, maar ook aan de levensloop van het gebouw en de materialen die hierin zijn verwerkt. Wanneer deze focus wordt verankerd in nieuwe verdienmodellen, ontstaat vanzelf de vraag naar circulaire architectuur.

Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven. Anticipeer op denkbare gebruiks- en functiewisselingen. Dit doen we door te ontwerpen met modulaire, demontabele of goed aanpasbare producten en materialen. Verschillende gebouwdelen vragen om verschillende strategieën. De constructie gaat langer mee dan de gevel, en de gevel gaat langer mee dan de installaties die op hun beurt weer langer meegaan dat het gemiddelde interieur.

Een bouwwerk inclusief zijn componenten is een eenvoudig te (de)monteren en construeren. Gebouwdelen maken alleen kans om hergebruikt te worden, als het ontwerp voorziet in een goede en veilige demontage. Hier dient al over nagedacht te worden bij het ontwerp van het eerste gebruik. Bereikbaarheid van verbindingsknopen is essentieel. Hierbij moeten de gebruikelijke vaste verbindingen zo veel mogelijk plaatsmaken voor demontabele verbindingsknopen.

Bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar. Voor gezonde gebouwen is het gebruik van schone en veilige materialen essentieel. De ontwikkeling van alternatieve bouwproducten gaat op een vlot tempo. Het is daarom belangrijk te weten welke hoogwaardigere, veiligere en minder samengestelde alternatieve materialen voor handen zijn, en hoe deze kunnen worden toegepast. Wanneer goed is vastgelegd welke materialen op welke plek zijn gebruikt, zijn ze beter te hergebruiken. Een gebouw wordt hiermee óók een grondstoffendepot – een nuttig, maar tijdelijke samenspel van materialen die daarna nog in vele andere gebouwen tot nut kunnen zijn. Misschien wel in heel andere samenstellingen.

Ontwikkelingen in circulaire architectuur
Naast de onderschrijving van het manifest van de BNA, is Van Manen ook al gestart met de eerste stappen in de circulaire architectuur. Zo hebben we een materialenpaspoort aangemaakt bij Madaster voor zowel de oud- als nieuwbouw van C&A Eindhoven. Als dit gebouw in de toekomst wordt aangepast of gesloopt, kunnen we alvast nadenken over het verdere leven van het gebouw en zijn onderdelen. We zijn blij dat we op deze manier samen met onze opdrachtgevers kunnen werken aan een duurzame samenleving. 

Op het BNA-evenement ‘Circulair Bouwen. Hoe dan?’ bleek dat veel architecten en ontwikkelaars, samen met ons, de urgentie zien. Maar voor veel opdrachten is het circulaire businessmodel nog niet helder. Daarbij bleek dat er nog grote stappen moeten worden gezet in de gehele keten van materiaalgebruik. Mondjesmaat komen nieuwe, circulaire producten op de markt zoals het Holz100, stonecycling en een gevelbekleding van kurk.

Tegelijk zien wij aan de andere kant dat materialen die nu nog vervuilend en niet-circulair zijn, door innovaties toch circulair zouden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het slim breken van beton waardoor herbruikbare en zelfs hoogwaardiger grondstoffen ter beschikking komen.

Samen circulair Wij blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat we samen met u kunnen werken aan een circulaire toekomst! Samen circulair.