POM! Energieplus woningen in Lisse

maandag 14 januari 2019

Energieleverende 'Plus-Op-de-Meterwoningen'-woningen zijn de volgende stap in de energietransitie. Het totale energieverbruik van een huishouden omvat namelijk meer dan alleen het huisgebonden energieverbruik - met name de (auto)mobiliteit heeft gemiddeld een grote energievraag. In deze integrale ontwikkeling van Van der Hulst - waarbij Van Manen het ontwerp voor de woningen mocht maken - dragen onderlinge energie-uitwisseling en energieopslag bij aan een optimaal gebruik van de opgewekt energie. Electrische deelauto's die ter beschikking worden gesteld verminderen mogelijk de vraag naar het aantal 'tweede auto's' - waardoor er meer ruimte overblijft voor groen en speelplaatsen.