Het Ruïne Complex wint tender!

vrijdag 14 juli 2023

Een nieuwe invulling van het Ruïne Complex in Teylingen; van geïsoleerd naar geïntegreerd!

Ons plan ‘Het Ruïne Complex’ dat we samen met ontwikkelaar Citystone Group en landschapsarchitect Baljon hebben gemaakt, overtuigde de gemeente Teylingen en stichting Monumentenbezit het meest. Gezamenlijk gaan we in de volgende fase de haalbaarheid van het plan toetsen.

Onze visie betreft onder andere de Ruïne van Teylingen, de Westerbeekschuur en het omringende terrein. De Ruïne heeft een unieke geschiedenis en bijzondere betekenis. Het Rijksmonument verdient een omgeving die recht doet aan de ziel van de plek. Met het toevoegen van functies ontstaat de mogelijkheid voor een activering van het gebied. De functies zijn passend in het cultuurhistorische karakter van de locatie en van ondergeschikt belang in vergelijking met de Ruïne. Hierdoor houdt de beleving van de historische plek de overhand. Door de verbeterde zichtbaarheid en nieuwe programmering kan ‘Het Ruïne Complex’ opbloeien tot een toegankelijke en doorwaadbare trekpleister van de bollenstreek. Het zal zich van ’geïsoleerd’ naar ‘geïntegreerd’ ontwikkelen.

In de aankomende periode zal aan de haalbaarheid gewerkt worden. De visie van ‘Het Ruïne Complex’ zal verder uitgewerkt tot een concreet plan.  


Team (medewerkers Van Manen): Oscar de Blanken, Anne-Sophie Kortman, Rosanne Roest
Ontwikkelaar: Citystone Group
Landschapsarchitect: Baljon