HERBESTEMMING SCHUILKERK LEIDEN

woensdag 4 maart 2020

Van Manen is gevraagd om mee te denken over de herbestemming van de leegstaande Evangelisch-Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden. Deze rijksmonumentale kerk is al in het begin van de 17e eeuw als schuilkerk gebouwd en vanaf november 1989 aangewezen als rijksmonument. Sinds 2019 is deze in het bezit van ontwikkelaar Citystone Group.

Eén van de unieke elementen aan dit pand is dat deze ten tijde van de bouw (1618) niet zichtbaar was vanaf de straat. De kerk ging schuil achter enkele huizen aan de Hooglandse Kerkgracht. Via een poort in één van de woonhuizen was de kerk toegankelijk. Na de vrijheid van godsdienst (1796) zijn eind 19e eeuw de woonhuizen gesloopt en ontstond er een kerkpleintje voor het pand. Aansluitend is er een fraaie neorenaissance-gevel gerealiseerd om zowel de kerk fysiek een representatieve uitstraling te geven én om het emancipatiestreven van de Luthersen zichtbaar te maken.

In het interieur zijn veel unieke elementen, maar een tweetal steekt er prominent bovenuit: het 27-stemmige orgel en de serie schilderingen ‘het leven van de mens’ door Joris van Schooten. Momenteel zijn we bezig met de eerste verkenning, dus hoe deze elementen exact plaats krijgen in de herbestemming is nog onduidelijk. Wordt vervolgd…