Eerste paal in vierde fase

dinsdag 28 januari 2020

Op 27 januari is de symbolische eerste paal geslagen voor de vierde fase van de Maricken te Wilnis. Dankzij een perfecte samenwerking tussen de gemeente, de provincie en de ontwikkelaar Verwelius kon ondanks de stikstofdiscussie de bouw volgens planning in januari beginnen.

De Maricken fase IV is een karaktervolle buurt in wording, met brede straatprofielen en diepe tuinen, gekenmerkt door een ingetogen, samenhangende architectuur. Vanaf de Marickenlaan benadrukken strategisch geplaatste dwarskappen de verschillende rijen woningen. Deze dwarskappen markeren ook de drie zijstraten van de Marickenlaan, die naar de rest van de buurt en richting het toekomstige park leiden. In deze drie zijstraten staat tweelaagse rijwoningen zonder kap en met drie subtiele variaties in de gevel, en twee typen tweekappers.

De straten leiden naar het 'Waterpeil.'Hier staan nog eens drie typen tweekappers die varieren in breedte, kapvorm, metselwerk en detaillering van de goot, optionele dakkapellen en kozijnen.

Een terugkomend thema voor alle woningen is de donkere plint met daarboven een genuanceerde, meestal rode gevelsteen waarin de donkere plintsteen als accentsteen terugkomt. De eenheid wordt onderstreept door het kleurgebruik bij de kozijnen en terugkerende elementen zoals de grijze luifels. Alle hellende daken worden voorzien van dezelfde antracietkleurige dakpannen.