DE NIEUWE TOEKOMST VOOR HET PESTHUISCOMPLEX!

zaterdag 2 november 2019

Het plan voor het Pesthuiscomplex van de ontwikkelende belegger en initiatiefnemer Citystone Group en de architecten van Van Manen en KRFT heeft de hoogste score van de selectiecommissie gekregen – en blijkt nu ook goed voor het hoogste bod!

Zij gaan het rijksmonumentale Pesthuiscomplex toegankelijk maken voor alle Leidenaren door een programma met meerdere dragers, die allen gericht zijn op ontmoeten: een foodhall, co-working, hostel, shortstay, wonen, horeca, kunst en cultuur.

Het plan ‘Hollandse Idylle in een High Tech Campus” is door een 6-koppige selectiecommissie onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade als hoogste beoordeeld.

Juryrapport: "[…] de visie goed beantwoordt aan de beoogde kwaliteiten van de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex. Op alle aspecten komt de visie ruim tegemoet aan de gestelde ambities. De overallscore heeft dan ook beslist het gewenste niveau."

Hollandse Idylle in een High Tech Campus

Het plan ziet het Pesthuisensemble en het Van Leeuwenhoekpark als één geheel: een samenspel tussen groen, water en historie. Zo wordt het gebied iconisch voor de visie van de ‘Hollandse Campus’ met gesloten bomenrijen, geometrische sloten en een gelaagdheid van ‘kamers’: een groene, blauwe en rode kamer.

Juryrapport: "Een vanzelfsprekende aansluiting van het complex op de omgeving met behoud en versterking van de karakteristieken van de situatie. Met deze herbestemming zal het Pesthuis zijn geheel eigen karakter behouden en van iconische betekenis zijn voor de wijde omgeving.”

Programma

Het iconische Pesthuiscomplex wordt door haar programmering een plek van verbinding met brede aantrekkingskracht. De grote diversiteit aan functies zal er voor zorgen dat het Pesthuis doorlopend wordt gebruikt. Een echte publieke plek wordt het Pesthuis pas als het door iedereen kan worden beleefd. Programmatisch betekent dit dat Leiden eigen foodhallen krijgt, er een extra podium ontstaat voor kunst en cultuur, de kennis-as een plek krijgt voor samenwerking en ontmoeten, bezoekers een karaktervolle plek krijgen voor overnachting en bewoning.

Juryrapport: “Een programma met meerdere dragers, die allen gericht zijn op ontmoeten […] Dit trekt de Leidenaar hier naartoe!”

Function follows form

De ruimtelijke kwaliteiten van het pand geven optimaal plaats aan de programmatische lacunes in het Leidse aanbod. Foodhallen, kleinschalige co-working spaces, short-stay en de projectruimte voor kunst- en cultuur vallen typologisch gezien perfect op hun plaats in het Pesthuis. Zo kan met relatief kleine ingrepen alle potentieel uit het Pesthuiscomplex worden benut.

Verduurzaming van Rijksmonumenten is complex. In dit plan is gekozen voor een infuus-strategie. In het nieuwe paviljoen wordt een centrale technische ruimte gemaakt waarmee het gehele ensemble wordt gevoed.

Juryrapport: "Een zorgvuldige transformatie van het monumentale complex en (indien nodig) verantwoorde aan ­en/of nieuwbouw. […] Er is duidelijk gezocht naar functies die de karakteristiek van het hoofdgebouw versterken. Voorgestelde installaties en duurzaamheidsmaatregelen zijn ambitieus, heel interessant!”