Onze inzending Pesthuiscomplex is door!

woensdag 24 juli 2019

Onze inzending voor een nieuwe invulling van het rijksmonumentale Pesthuiscomplex is door tot de laatste ronde! De inzending "Hollandse Idylle in een High Tech Campus" van het team bestaand uit Citystone Group, van Manen en KRFT, is door een 6-koppige selectiecommissie onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade geselecteerd voor de biedingsfase. 

Juryrapport: "[…] beantwoord onze visie goed aan de beoogde kwaliteiten van de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex. Op alle aspecten komt de visie ruim tegemoet aan de gestelde ambities. De overallscore heeft dan ook beslist het gewenste niveau."

Hollandse Idylle in een High Tech Campus

Wij zien het Pesthuisensemble en het Van Leeuwenhoekpark als een geheel: een samenspel tussen groen, water en historie. Zo wordt het gebied iconisch voor de visie van de ‘Hollandse Campus’ met gesloten bomenrijen, geometrische sloten en een gelaagdheid van kamers: een groene, blauwe en rode kamer.

Juryrapport: "Een vanzelfsprekende aansluiting van het complex op de omgeving met behoud en versterking van de karakteristieken van de situatie. Met deze herbestemming zal het Pesthuis zijn geheel eigen karakter behouden en van iconische betekenis zijn voor de wijde omgeving.”

Programma

Het Pesthuiscomplex wordt met ons plan een icoon met een verbindende en aantrekkende kracht. Het draagt bij aan de verbinding en is een publieke trekker buiten de Singel. De diversiteit van functies zal er ook voor zorgen dat het Pesthuis doorlopend wordt gebruikt. Echt publiek wordt het Pesthuis pas als het door iedereen kan worden beleefd. Het Pesthuis wordt voor het eerst echt ontsloten voor het publiek! Programmatisch betekent dat: Leiden een eigen foodhallen krijgt, er een extra podium ontstaat voor kunst en cultuur, de kennis-as een plek krijgt voor samenwerking en ontmoeten, bezoekers een karaktervolle plek krijgen voor overnachting en bewoning.

Juryrapport: “Een programma met meerdere dragers, die alle gericht zijn op ontmoeten: een foodhall, coworking, shortstay, horeca, kunst en cultuur. Dit trekt de Leidenaar hier naartoe!”

Function follows form

Wij hebben geredeneerd vanuit de kwaliteiten van het pand en deze gerijmd met de lacunes in het Leidse aanbod. Wij zagen overeenkomsten met de ruimtelijke typologie van foodhallen, kleinschalige co-working spaces, de short-stay en de projectruimte voor kunst- en cultuur. Het is niet gemakkelijk, maar wij denken dat we met minimale ingrepen alle potentieel uit het Pesthuiscomplex te kunnen ontsluiten. Verduurzaming van Rijksmonumenten is complex. Door te kiezen voor een infuus-strategie, kan extern (in het nieuwe paviljoen) een centrale technische ruimte gemaakt worden, vanwaar het gehele ensemble gevoed kan worden.

Juryrapport: "Een zorgvuldige transformatie van het monumentale complex en (indien nodig) verantwoorde aan ­en/of nieuwbouw. […] Er is duidelijk gezocht naar functies die de karakteristiek van het hoofdgebouw versterken. Voorgestelde installaties en duurzaamheidsmaatregelen zijn ambitieus, heel interessant!”